Danes je 26.5.2024

Input:

Povzetek predvidenih sprememb glede pravil o DDV za digitalno dobo - VIDA

5.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2023.07.1.2 Povzetek predvidenih sprememb glede pravil o DDV za digitalno dobo – VIDA

mag. Aleksandra Heinzer

Zadevni sveženj predlaganih sprememb ima tri glavne cilje: (1) posodobiti obveznost poročanja o DDV (predlaga se uvedba novega digitalnega poročanja transakcij), (2) posodobiti pravila, ki se uporabljajo za spletne platforme in (3) uvesti enotno registracijo za DDV (izboljšanje in razširitev obstoječih sistemov »vse na enem mestu«. Nekatere predvidene spremembe zahtevajo od davčnih zavezancev tudi nekaj ukrepov. V nadaljevanju je povzeta vsebina pripravljenih predpisov na evropski ravni, ki sicer še niso sprejeti, kljub temu pa jih je smiselno predstaviti.

1. Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo COM/2022/701 final.

2. Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo COM/2022/703 final.

3. Predlog Izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV COM/2022/704 final.

S področja digitalnega poročanja za transakcije znotraj Unije je že dolgo prisoten sistem poročanja preko rekapitulacijskega poročila, ki zahteva poročanje na mesečni ravni, na združenih zneskih po posameznem prejemniku. Ker prihaja do razlikovanj različnih podatkov, želi Evropska komisija uvesti poročanje v bolj realnem času. S tem namenom se načrtuje spremenjeni način poročanja. Nov način poročanja se imenuje Digital Reporting Requirement (DRR), ki prihaja v veljavo v letu 2028. Potekal bo preko VIES sistema, pri tem pa bo postalo izdajanje e-računov za DRR obvezno. Torej bo za čezmejne dobave znotraj Unije, tj. za dobave, pri katerih bo potrebno poročanje, po novem obvezna izdaja elektronskih računov. Podlaga za poročanje bodo posledično elektronski računi. Tako kot do sedaj, bo informacije za poročanje lahko še vedno posredoval davčni zavezanec ali tretja oseba za njegov račun, npr. računovodski servis. Prenos podatkov bo moral biti usklajen z evropskim standardom, torej bodo v vseh državah članicah ti podatki posredovani na enak način. Razširitev pa predstavlja obvezno poročanje tako na strani pridobiteljev kot na strani prejemnikov. Trenutno za pridobitev blaga