Danes je 21.5.2022

Input:

Pravočasno uveljavljanje odbitka DDV po novem

3.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.4 Pravočasno uveljavljanje odbitka DDV po novem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Kdaj si lahko odbijemo DDV v naslednjih primerih:

1) Prejeti domači račun za material: datum izstavitve računa 30. 3. 2022, material prejet v skladišče 1. 4. 2022, račun prejet 31. 3. 2022.

2) Prejeti domači račun za storitve: datum izstavitve računa 30. 3. 2022, storitev opravljena v marcu, račun prejet 2. 4. 2022.

3) Prejeti račun iz EU za material: datum izstavitve računa 30. 3. 2022, material prejet v skladišče 1. 4. 2022, račun prejet 2. 4. 2022.

Skladno s 62. členom ZDDV-1 pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.

Kot to določata a. in c. točka prvega odstavka 67. člena ZDDV-1, mora davčni zavezanec za uveljavljanje pravice do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v Sloveniji za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo dobavil drug davčni zavezanec, imeti račun, izdan v skladu z 80.a do 84.a členom tega zakona, za odbitke DDV, ki ga je dolžan plačati za pridobitve blaga znotraj Unije pa v obračunu DDV navesti vse