Danes je 25.9.2023

Input:

Prezaračunavanje stroškov električne energije in manipulativnih stroškov hčerinskim družbam

9.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2023.07.2.4 Prezaračunavanje stroškov električne energije in manipulativnih stroškov hčerinskim družbam

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Matična družba prejema račune za material in storitve v svojem imenu za svoj račun, nato pa te storitve in material zaračuna svojim hčerinskim družbam skladno s pogodbo s 3 % pribitkom. Kako matična družba ravna v primeru električne energije, najema WC kabin, kjer je uporabljen 9,5 % DDV? Zaračuna dobavo električne energije, kjer k svojim stroškom prišteje 3 % pribitek in vse skupaj obdavči z 9,5 % DDV ali zaračuna osnovno vrednost stroškov z 9,5 % DDV in 3 % manipulativne stroške z 22 % DDV?
Kako ravna v primeru zavarovalnih storitev, ki so oproščene plačila DDV ter 3 % pribitka? Pri zavarovalni premiji je matična družba zavarovalec in plačnik, medtem ko je hčerinska družba zavarovanec.

Uvodoma velja še posebej poudariti, da mi dejansko stanje in vsebina pogodbenih določb med pogodbenima partnerjema niso poznani. Zaradi navedenega v nadaljevanju podajam splošne odgovore na vaša parcialna vprašanja, ki pa so vam lahko izključno v pomoč pri reševanju DDV dilem, ne smejo pa biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih ali drugih odločitev. Zaradi nepoznavanja situacije v nadaljevanju podajam odgovore ob predpostavki, da gre za prezaračunavanje povsem ločenih in samostojnih dobav in torej v konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji za enotno obravnavo transakcije. V kolikor bi se iz izkazalo, da omenjena predpostavka ni pravilna, odgovori, ki sledijo, niso primerni za uporabo.

Dobava električne energije

Skladno s tretjim odstavkom 6. člena ZDDV-1 se električna energija šteje za dobavo blaga. Tretji odstavek 22. člena ZDDV-1 določa, da se pri dobavi električne energije, ki se ne prodaja davčnemu zavezancu preprodajalcu (le predvidevam lahko, da je tako v vašem primeru, je pa treba to tudi preveriti!), za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi električno energijo. Če torej davčni zavezanec, ki je