Danes je 6.7.2022

Input:

Prodaja avdio vsebin preko spleta v EU in tretje države

4.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.2.9 Prodaja avdio vsebin preko spleta v EU in tretje države

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Stranka našega računovodstva bo pričela s prodajo avdio vsebin preko spleta. Vsebino lahko kupci naročijo enkratno ali pa v obliki mesečne naročnine. Prodaja se bo vršila po celem svetu. Kako pravilno izstaviti račune v naslednjih primerih:

1. vsebino kupi končni potrošnik za osebno rabo doma iz Evrope ali tretje države,

2. vsebino kupi drugo podjetje – davčni zavezanec iz Evrope ali iz tretje države,

3. vsebino kupi podjetje, ki ni davčni zavezanec, iz Evrope ali iz tretje države,

4. vsebino kupi javna ustanova iz Evrope ali iz tretje države.

Je potrebna prijava v novo ureditev VEM? Naša stranka je sicer atipični davčni zavezanec, občasno opravlja storitve po 25. členu ZDDV-1 za tujino.

Uvodoma velja opozoriti, da se pri načrtovanju tovrstnih poslovnih modelov vsekakor svetuje individualna obravnava, v okviru katere vam davčni svetovalec ob poznavanju celotnega dejanskega stanja lahko korektno svetuje. Ker vseh dejstev ne poznam in gre za več različnih možnih poslov, do katerih bi v vašem primeru lahko prišlo, vas v okviru tega odgovora nikakor ne morem opozoriti na vse možne DDV implikacije. V nadaljevanju tako podajam le nekaj ključnih opozoril, ki so vam lahko v pomoč, vsekakor pa vas vabim, da se udeležite našega specializiranega seminarja z naslovom »DDV pri spletnih prodajah«, v okviru katerega boste seznanjeni s širšim obsegom informacij s tega področja.

V svojem vprašanju omenjate, da namerava davčni zavezanec prodajati »avdio vsebine (klavirsko spremljavo) preko spleta«, pri čemer pa lahko le predvidevam, da gre za storitve, ki se po kriterijih Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Izvedbena uredba o DDV) obravnavajo kot elektronsko opravljene storitve. Moje predvidevanje izhaja iz tega, da se skladno z 4.a in 4.b točko Priloge I k prej omenjeni