Danes je 28.3.2023

Input:

Prodaja blaga ameriškemu kupcu - blago se predhodno odpošlje v Mehiko na dodelavo

17.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2023.02.2.3 Prodaja blaga ameriškemu kupcu – blago se predhodno odpošlje v Mehiko na dodelavo

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:


Slovenski davčni zavezanec bo izvozil material družbi iz Mehike na dodelavo (oplemenitenje), od tam pa gredo končni/oplemeniteni izdelki direktno h kupcu v Ameriko. Slovenska družba bo izdala račun ameriški družbi za končne proizvode, mehiška družba pa pošlje slovenski družbi račun za storitev dodelave. Katero klavzulo uporabi slovenska družba na računu, izdanemu ameriški družbi, in kako obravnava prejeti račun za opravljene storitve s strani mehiške družbe? Kako mora biti posel finančno izveden, da bo v skladu ZDDV-1?

Rešitev primera:

V kolikor bo davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji (v nadaljevanju: slovenski davčni zavezanec), najprej blago (nedodelano) izvozil iz Slovenije v Mehiko in se to blago ne bo vrnilo v Slovenijo, pač pa bo po končani dodelavi dobavljeno kupcu v Ameriko, menim, da se ta (oproščen) izvoz blaga na podlagi potrjene izvozne carinske listine poroča v polje 11 obračuna DDV (ob predpostavki, da bo na izvozni carinski listini v polju 2 kot izvoznik blaga naveden slovenski davčni zavezanec sam).

Če bo davčni zavezanec, ki ima sedež v Mehiki pri oplemenitenju tega blaga opravil storitve (ne pa dobave blaga) in bo slovenski davčni zavezanec te storitve prejel za potrebe svojega sedeža v Sloveniji, bo skladno s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 kraj opravljanja teh storitev Slovenija. Skladno s