Danes je 25.6.2024

Input:

Prodaja dela nepremičnine brez DDV znotraj obdobja popravka odbitka DDV in posledice

1.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2023.05.2.2 Prodaja dela nepremičnine brez DDV znotraj obdobja popravka odbitka DDV in posledice

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V letu 2018 smo od pravne osebe po 76.a členu ZDDV-1 kupili naložbeno nepremičnino (poslovne prostore v izmeri 145,60 m2) v znesku 150.000 EUR (od tega je DDV znašal 33.000 EUR). Nepremičnino smo oddajali v najem pravni osebi do 31. 8. 2022 – mesečni obračuni z obračunanim DDV. Ker novega najemnika nismo našli, se je vodstvo odločilo to nepremičnino prodati. 31. 12. 2022 smo jo poknjižili na konto 671-0 Sredstva, namenjena prodaji, amortizacijo pa obračunali do 31. 8. 2022. V marcu 2023 (datum pogodbe 23. 3. 2023) smo del te nepremičnine prodali (33,90 m2 za 50.850,00 EUR) z obračunanim prometnim davkom (odmerjen oziroma plačan 11. 4. 2023). Katere datume moramo upoštevati za popravek DDV in ali jih upoštevamo za celotni del (do 31. 8. 2022) ali samo za del, ki smo ga prodali sedaj? Prav tako me zanima, kje in na kakšen način to izkažemo na DDV obrazcu?

Najprej želim opozoriti, da situacije ne poznam, zato v nadaljevanju lahko izpostavim le nekaj splošnih elementov, ki temeljijo na razumevanju dejanskega stanja in so vam lahko v pomoč pri