Danes je 6.6.2023

Input:

Račun za opravljanje storitev za naročnika iz ZDA in identifikacija za namene DDV

4.5.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2023.04.2.7 Račun za opravljanje storitev za naročnika iz ZDA in identifikacija za namene DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba A (mali davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji) opravlja elektronske storitve (igranje video igric, posnetke nato pošlje naročniku) za družbo B (davčni zavezanec s sedežem v Ameriki). Ali je pravilno, da je račun, ki ga pošlje družba A svojemu naročniku storitve, brez DDV ter se sklicuje na 287. člen Direktive 2006/112/WC? Ali prag 50.000 EUR neobdavčljivega prometa velja tudi v teh primerih ali se mora družba registrirati za DDV že prej?

Rešitev primera:

Na podlagi opisa strokovnjakinja laično meni, da v obravnavanem primeru ne gre za elektronsko opravljeno storitev. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Izvedbene uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost namreč elektronsko opravljene storitve iz Direktive 2006/112/ES vključujejo storitve, ki se opravljajo s pomočjo medmrežja ali elektronskega omrežja in katerih lastnosti omogočajo, da se v veliki meri opravljajo avtomatizirano in z minimalnim človeškim posredovanjem in v odsotnosti informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati. Opis je moč razumeti na način, da se obravnavanih storitev ne opravlja v veliki meri avtomatizirano. Ne glede na strokovnjakinjino stališče pa vseeno svetuje, da to skupaj z izvajalcem, ki dobro pozna vsebino storitev, ki jih opravlja, družba A preveri še sama, pri tem pa si pomaga s primeri elektronsko opravljenih storitev in tistih, ki to