Danes je 21.5.2022

Input:

Razlike med dobavo blaga in dobavo blaga z instaliranjem

21.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.2 Razlike med dobavo blaga in dobavo blaga z instaliranjem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Slovenski zavezanec za DDV je z italijanskim zavezancem za DDV podpisal pogodbo o izvedbi prezračevalne fasade na nepremičnini v Cipru. Material nabavi slovenski zavezanec in ga dostavi v Italijo, italijanski zavezanec ga naprej dostavi na gradbišče v Cipru, nato slovenski zavezanec pristopi k izvedbi prezračevalne fasade. Italijanski zavezanec razpolaga z ID številko za namene DDV Cipra. Kako pravilno ravnati glede izdaje računa in DDV klavzulami? S strani italijanskega zavezanca je slovenski zavezanec prejel tudi avansno plačilo. Kako ravnati v tem primeru?


Rešitev primera:

V gradbeni sferi se soočamo z vsemi vrstami transakcij, in sicer z opravljanjem storitev, dobavo blaga in dobavo blaga z instalacijo. Opredelitev vrste transakcije je praksi enostavno, če gre izključno za opravljanje storitev (brez uporabe kakršnegakoli blaga) ali izključno za dobavo blaga (brez uporabe kakršnekoli storitve). Nekoliko težje pa je transakcijo opredeliti, ko gre za sestavljene dobave, saj DDV zakonodaja jasnih in natančnih kriterijev v zvezi s tem ne daje. Zaradi navedenega se je smiselno opreti na vodila, ki jih je v svojih sodbah podalo Sodišče EU.

V skladu z evropsko sodno prakso je tako za ugotovitev, ali je treba sestavljeno enotno transakcijo opredeliti kot »dobavo blaga« ali kot »opravljanje storitve«, treba preveriti, kateri elementi so prevladujoči. Prevladujoči element mora biti določen tako, da je utemeljen z vidika povprečnega potrošnika, pri presoji celote pa se upošteva, kako pomembni so elementi opravljanja storitve v primerjavi z elementi dobave blaga v vsebinskem, in ne le količinskem smislu (opomba 1). Gre torej za celovito presojo, ki se mora načeloma izvesti glede na vsak posamičen primer.

Deseti odstavek 20. člena ZDDV-1 določa, da kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali