Danes je 9.8.2022

Input:

Stopnja DDV pri urejanju stanovanja za oddajo v najem

1.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Stopnja DDV pri urejanju stanovanja za oddajo v najem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo neprofitna stanovanjska organizacija (pravno formalno smo družba z omejeno odgovornostjo) in imamo v lasti stanovanja, ki jih oddajamo v neprofitni najem fizičnim osebam. Ko se najemno razmerje zaključi in nam najemnik vrne stanovanje, moramo velikokrat izprazniti in grobo počistiti stanovanje, da vzpostavimo stanje pred oddajo v najem. Zanima nas, kakšna je pravilna obdavčitev (stopnja) izpraznitve stanovanj?
Izpraznitev stanovanja pretežno zajema naslednje storitve: ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, prenosi odpadkov na začasne gradbiščne deponije, sortiranje le-teh ter odvoz na stalno deponijo, grobo čiščenje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino čiščenje skupnih delov stavbe in dostopov.

Dodatno pojasnilo: Ukrepi za zagotovitev varnosti so ukrepi delodajalca (izvajalca) v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu – pri izpraznitvah gre predvsem za organizacijske ukrepe (npr. navodila za varno delo) in uporabo predpisanih osebnih zaščitnih sredstev.

Pod zaščito premoženja je mišljeno predvsem, da npr. izvajalec ne pusti odklenjenih vrat, da bi kdo kaj odtujil ali pa se nasilno vselil – spet so samo organizacijski ukrepi, ne gre za nobena dela ali vgradnje.

Uvodoma moram še posebej opozoriti, da se v nadaljevanju osredotočam izključno na uporabo stopnje DDV, ko davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji, na ozemlju te države članice opravi storitve, ki ste jih našteli, lastniku teh stanovanj (torej investitorju), ki je prav tako davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji (torej vaši družbi). Ob tem prav tako le predvidevam, da se vse naštete storitve obravnavajo kot samostojne.

Skladno z 41. členom