Danes je 6.6.2023

Input:

Stopnja DDV za obračun opravljenih gradbenih del v okviru komunalne ureditve

4.5.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2023.04.2.9 Stopnja DDV za obračun opravljenih gradbenih del v okviru komunalne ureditve

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Gradbeno podjetje izvaja dela komunalne ureditve za novo gradnjo investitorju – fizični osebi. Skupaj je pet parcel, od katerih sta dve že prodani fizični osebi. Investitor – fizična oseba – je prevzel komunalno ureditev za vse parcele. Ker moramo zaračunati opravljena dela investitorju, nas zanima stopnja DDV.

Celoten projekt zajema naslednja dela:

I.       Pripravljalna dela za celotno naselje (ureditev gradbišča, postavitev profilov ipd.).

II.      Ureditev ceste za celotno naselje (izkopi, navoz gramoza, položitev flisa, utrjevanje, asfaltiranje).

III.     Meteorna kanalizacija za celotno naselje.

IV.     Fekalna kanalizacija za celotno naselje.

V.      Vodovod za celotno naselje.

VI.     Elektro dela za javno razsvetljavo.

Vse to spada pod ureditev komunalne infrastrukture – gradbena dela z materialom, ki jo zaračunavamo lastniku – investitorju – našemu naročniku predvidenega naselja, ki je fizična oseba. Investitor pa bo že razparcelirane parcele prodajal svojim potencialnim kupcem (posebej parcelo,