Danes je 25.6.2024

Input:

Upoštevanje prometa turistične agencije v prag obdavčljivega prometa

11.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2023.08.2.11 Upoštevanje prometa turistične agencije v prag obdavčljivega prometa

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Kaj vse se pri turistični agenciji vključuje v limit obdavčljivega prometa (50.000 EUR) v zvezi z identifikacijo za namene DDV? Turistična agencija se bo pretežno ukvarjala s potovanji v tretje države, prav tako pa tudi v EU/Slovenijo. Ali se upoštevajo celotni prihodki ali samo marža (razlika v ceni)? Sodijo v prag tudi prejeti avansi?

Na podlagi petega odstavka 97. člena ZDDV-1 je storitev potovalne agencije obdavčljiva v državi članici, v kateri ima potovalna agencija sedež svoje dejavnosti ali poslovno enoto, iz katere je opravila storitev. Načeloma so te storitve obdavčene, razen če so transakcije, ki jih potovalna agencija zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem, opravljene zunaj Unije. V tem primeru se storitev potovalne agencije šteje kot oproščena storitev posredovanja v skladu s 55. členom ZDDV-1 (99. člen ZDDV-1).

Skladno s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1 je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Kaj se šteje v omenjeno