Danes je 25.6.2024

Input:

Vpisovanje zaračunavanja turističnih taks, odškodnin zaradi odpovedi rezervacije, prodaje poštnih znamk in prejetih računov malih davčnih zavezancev v DDV evidence

31.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2023.05.2.1 Vpisovanje zaračunavanja turističnih taks, odškodnin zaradi odpovedi rezervacije, prodaje poštnih znamk in prejetih računov malih davčnih zavezancev v DDV evidence

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Prodajamo turistične storitve (hotel). Ob mesečnem obračunu za DDV ročno vnesem ves promet v davčno knjigo (vasco program). Pod katero rubriko je po vašem mnenju pravilen vnos za oproščeni promet: turistična taksa; odškodnine, ko gosti ne pridejo na rezervacijo; prodaja poštnih znamk? Na voljo imam rubrike: 5 – oproščen promet brez pravice do odbitka DDV; 6 – oproščen promet, izvoz in dobave s pravico do odbitka DDV; 7 – oproščen promet dobave blaga v EUC, oproščen promet dobave storitev v EUA, oproščen promet s pravico do odbitka. Kam se pravilno beleži prejeti račun, ko na računu ni obračunanega DDV (po 94. Členu ZDDV-1/s.p.), oproščen promet, ne gre v knjigo za DDV?

Uvodoma velja opozoriti, da je odgovore mogoče podati le na podlagi poimenovanja posamezne rubrike, ki jih navajate in pa zgolj predvidevanja, kaj si je programer omenjenega programa zamislil, da se pod posamezno rubriko vpisuje.

Turistična taksa in odškodnine, ko gosti ne pridejo na rezervacijo

Skladno s prvim odstavkom 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena tega zakona hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. V kolikor torej davčni zavezanec v vašem primeru od turistov pobira prej omenjeno takso v imenu in za račun omenjenih organov, se ta taksa ne všteva v njegov promet in se je ne poroča v obračun DDV.

Menim, da velja v zvezi z odškodninami, ko gosti ne pridejo na rezervacijo, slediti sodbi Sodišča EU v zadevi C-277/05 (opomba 1), v katerem je sodišče obravnavalo primer davčnega zavezanca, ki med drugim opravlja hotelsko dejavnost, pri tem pa prejema zneske, ki jih ob rezervaciji bivanja vnaprej plačajo gosti iz naslova are. Ti zneski se odštejejo od poznejšega plačila bivanja ali pa jih navedeno zdravilišče obdrži, če zdraviliški gosti bivanje odpovedo. Sodišče EU je odločilo, da je treba zneske, plačane iz naslova ar, v okviru pogodb, ki se nanašajo na opravljanje hotelskih