Danes je 23.1.2022

Input:

Vsebina računa, ki se ga izda upravniku večstanovanjske stavbe

31.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.12.2.10 Vsebina računa, ki se ga izda upravniku večstanovanjske stavbe

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V večstanovanjski stavbi smo opravili storitev čiščenja, ki jo je naročil upravnik v imenu etažnih lastnikov. Upravnik nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov, skladno s pogodbo o upravljanju upravniških storitev. Po opravljeni storitvi smo etažnim lastnikom izstavili račun, na katerem smo kot prejemnika navedli skupnost etažnih lastnikov, kot plačnika pa smo navedli upravnika. Upravnik je račun zavrnil z naslednjo utemeljitvijo: »Na podlagi določil 1. odst. 68. čl. Stanovanjskega zakona SZ-1 nastopa upravnik, pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami, v imenu in za račun etažnih lastnikov, da gre za pravni posel, sklenjen v imenu etažnih lastnikov, pa mora biti razvidno tudi iz računa, ki mora vsebovati navedbo: »Etažni lastniki« skupaj z natančno označbo večstanovanjske stavbe (in ob tem seveda ne sme vsebovati davčne številke upravnika, saj ne gre za dobavo upravniku, ampak skupnosti etažnih lastnikov kot končnim prejemnikom, ki praviloma niso pravni subjekt in posledično nimajo davčne številke). Glede na to, da v omenjenih primerih nastopamo kot t.im. posrednik se mora vaš račun glasiti na dejanskega kupca oz. naročnika (in temu morajo biti prilagojene tudi vse obvezne sestavine računa, ki ste jih dolžni vključiti v račun na podlagi določil 82. čl. ZDDV-182. čl. ZDDV-1 in 68. čl. SZ-1), naše podjetje pa je, kot je bilo že navedeno, zgolj njegov naslovnik in plačnik.«

Ali je zavrnitev upravičena in na računu