Danes je 6.6.2023

Input:

Pojasnilo FURS: Obračun DDV pri prodaji električnega vozila

1.12.2022, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-17457/2022-3

Datum: 1. 12. 2022

Pojasnilo Finančne uprave RS navajamo v celoti.

V dopisu z dne 8. 11. 2022 je navedeno, da je davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji, leta 2015 nabavil osebno vozilo, ki sicer ustreza karakteristikam vozil iz sedanjega 66.b člena ZDDV-1, vendar DDV ob nakupu skladno s c) točko 66. člena ZDDV-1 ni smel odbiti. Od 22. 1. 2022 dalje si je davčni zavezanec od vseh stroškov, povezanih s tem vozilom (popravila, vzdrževanje, gorivo, pranje, različne nadgradnje ipd.) odbijal DDV, saj to vozilo uporablja za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti.

Sedaj želi davčni zavezanec to vozilo prodati. Skladno s 3. točko 44. člena ZDDV-1 je dobava blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 42. člena tega zakona in 44. člena ZDDV-1, če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi oziroma uporabi katerega ni imel pravice do odbitka DDV v skladu s 66. členom ZDDV-1, oproščena plačila DDV. Navajate, da bi zgolj na podlagi vsebine te določbe načeloma lahko zaključili, da je dobava takšnega vozila oproščena plačila DDV po tej določbi. Ne glede na navedeno pa imate glede tega pomisleke, še zlasti v primeru, če je šlo za nadgradnjo vozila.

Prosite za pojasnilo, ali mora davčni zavezanec ob prodaji tega vozila na ozemlju Slovenije (ne gre za dobavo v druge države članice ali izvoz tega blaga) obračunati DDV in ali na to vpliva vrsta stroškov, ki jih je davčni zavezanec s tem vozilom imel. Najprej izpostavljamo, da Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 ureja pravico do informiranja zavezancev za davek v 13. členu. Na tej podlagi Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) zavezancem za davek posreduje splošne informacije, podrobnejša pojasnila oziroma razlago posameznih določb pa v primeru, če zavezanec pri vprašanju navede konkretne informacije, ki so relevantne za pripravo pojasnila. Glede na določbe 13. člena ZDavP-2 vsebina pojasnila ne sme davčno obravnavati posameznega posla, kjer bi se ugotavljala posamezna dejstva in okoliščine konkretnega primera. V okviru informiranja se FURS ne more opredeljevati do navedb davčnega zavezanca glede posameznih konkretnih primerov, saj lahko o tem odloči le na podlagi poznavanja vseh dejstev in okoliščin, ugotovljenih v postopku davčnega nadzora.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo:


Dobava električnega vozila, ki je bil nabavljen leta 2015 in od katerega